תנאי שימוש באתר

ספטמבר 2013

 תנאי שימוש

 

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט Optic-Express.co.il ("האתר"). הנך מתבקש לקרוא את התנאים בקפידה, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתך להם. חלק מהפעולות באתר  כפופים לתנאי שימוש נוספים . במקרה כזה, ביצוע הפעולות הללו יהיה כפוף הן לתנאי שימוש כלליים אלה והן לתנאים ולהסכמים הפרטניים החלים עליהן.

 מדי פעם נשנה את תנאי השימוש באתר. לדוגמה, ככל שיתווספו באתר תכנים ושירותים חדשים, ייתכן שהם ישפיעו גם על תנאי השימוש בו. במקרה כזה יעודכנו התנאים כדי לשקף את התכנים החדשים באתר והניסיון שנצבר בהפעלתו. מומלץ אפוא לחזור ולעיין בתנאים אלה מדי פעם. כדי להקל עליך, נציין תמיד בראשם מתי עודכנו לאחרונה.

 עשינו מאמץ לכתוב את תנאי השימוש בשפה ברורה ומובנת. אם בכל זאת יש לך שאלה בנוגע לתנאים אלה, נשמח לעמוד לרשותך לצורך תשובה. פרטים בדבר הדרך ליצור איתנו קשר נמצאים בגוף התנאים. לבסוף, תנאי השימוש כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אבל הם מיועדים כמובן גם לנשים.

 לאחר שמסרת את פרטיך באתר, אישרת את המסמכים המחייבים ונתת את הסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר ו/או סופר-פארם תהא רשאית, אך לא חייבת, לשלוח לך עדכונים מהאתר ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה, מוצרים חדשים, מבצעים, חידושים באתר, ודברי פרסומת, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע להנהלת האתר על סירובך לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שתשלח הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.

 מי מפעיל את אתר

 האתר נמצא בהפעלתה ובניהולה של חברת סופר-פארם (ישראל) בע"מ מרחוב שנקר 16, הרצליה פיתוח ("הנהלת האתר"). ניתן לפנות בכל שאלה בנוגע לתנאי השימוש לטלפון שמספרו 099725151  בימים א' עד ה' בין השעות 09:00 ועד 16:00 . כמו כן ניתן לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת customers@super-pharm.co.il תוך פירוט שם מלא, כתובת, כתובת דוא"ל ומספר טלפון, או באמצעות משלוח הודעה באתר בקישור "כתבו אלינו" . הנהלת האתר תשתדל לענות לפונים בהקדם האפשרי.

 בתנאי שימוש אלה "הנהלת האתר" מקיף גם את עובדיהן, מנהליהן או מי מטעמן.

 השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה, המעתיקות, באופן מלא או חלקי, מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר. איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.

אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם או תפקודם או מחסירים מהם תכונות או מידע כלשהם, כדוגמת (אך לא רק) פרסומות, סרגלי ניווט, צילומים ועוד.

הגבלות בקישור לאתר

 אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

 אין לקשר לאתר מכל אתר הכולל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או תכנים אחרים כלשהם המנוגדים להוראות כל חוק או המעודדים עבירה על החוק.

 אתרי אינטרנט או יישומי מחשב ותקשורת אחרים רשאים לקשר ולהפנות רק לעמוד כלשהו באתר כפי שהוא (AS IS). 

 אסור לקשר לתכנים באתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם משולבים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין למודעה, לתמונה או לקובץ גרפי באתר).

 מידע באתר

 באתר מתפרסם מידע משני מקורות: כתבות, מאמרים ותוכן מערכתי של הנהלת האתר עצמה ומידע שמסרו ספקים שלנו.

 המידע הכלול באתר

 באתר יכול ויוצג מידע מסחרי-פרסומי וכן מידע אחר. ייתכן ומקורו של מידע בהנהלת האתר ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה יהא מצדדים שלישיים, הנהלת האתר אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע האמור. לפיכך לא תוכל לבוא להנהלת האתר בכל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באתר ואשר מקורו מצדדים שלישיים.

 ככל שיש באתר קישוריות ("לינקים") לאתרים אחרים שאינם מנוהלים ומופעלים על-ידי הנהלת האתר, לא תישא הנהלת האתר באחריות לתוכנם של אותם אתרים ולמידע המתפרסם בהם, לרבות שלמותו, דיוקו , עדכניותו ונכונותו, או לכל פרט אחר הקשור בהם. לפיכך, אל תסתמך על המידע בעניין מהותי כלשהו אלא אם בדקת אותו תחילה באופן עצמאי. בכל מקרה הנהלת האתר לא תהייה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על תוכנם של האתרים שתגיע אליהם באמצעות האתר.

 לתשומת לב: מידע המתפרסם באתר בנוגע לעדשות מגע ואביזרים נלווים איננו מהווה עצה רפואית. חובה להיוועץ בבעל מקצוע מתאים לפני תחילת טיפול כלשהו, ובכלל זה  עדשות מגע או באביזר נלווה כלשהו, . יש לבדוק תמיד את העלון לצרכן המצורף לכל מוצר קודם לשימוש בו. יש לחדול משימוש במוצרים במקרה של תופעות לוואי בלתי רצויות ולפנות לאיש המקצוע שהמליץ להשתמש בו.

 באתר יכול ויפורסמו מאמרים כתבות וידיעות שונות של מומחים בחברות שונות. מאמרים, כתבות, ידיעות ומידע מסוג זה מיועדים כשירות לציבור, להתרשמות ולרקע כלליים וראשוניים בלבד. הם אינם מהווים עצה בכלל, ועצה רפואית בפרט. קודם שהחלטת לפעול על-יסוד מידע כזה, חובה עליך לזכור כי נסיבותיו האישיות של כל אדם מחייבות התייחסות פרטנית של איש מקצוע. אנו מעודדים אותך לפנות לאיש מקצוע מתאים - רופא, רוקח, קוסמטיקאי וכיו"ב - לפני נקיטת כל פעולה המסתמכת על מידע באתר.

 זכור: אנו לא מלקטים או מחבר המידע הזה ולפיכך איננו נושאים באחריות לדיוקו, שלמותו או עדכניותו.

 באתר ייתכן ויתפרסם  מידע על עדשות מגע ואביזרים נלווים. את המידע הנ"ל - לרבות את צילומי המוצרים - מוסרים לנו היבואנים והספקים והוא מתפרסם על אחריותם. הצילומים נועדו להמחשה בלבד.

 תיקון שגיאות

 במידה שנודע לך על שגיאה או חוסר במידע, נתונים או פרטים כלשהם שהתפרסמו מכל מקור שהוא באתר, אנא הודע לנו מיד באמצעות כתובת הדואר אלקטרוני המצוינת בקישור "כתבו אלינו". ככל שהדברים תלויים בנו, נשתדל לברר את הדברים ולתקנם בכל ההקדם.

 שירותים שמחייבים רישום

 באתר מוצעים שירותים המחייבים הרשמה, כדוגמת רכישת מוצרים באתר. . ניתן ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ואישור הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות.

 בעת ההרשמה לשירות נבקשך למסור פרטים אישיים כדוגמת שמך וכתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת בשימושך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים דאג לעדכן אותם אם רצונך להמשיך וליהנות מן השירות.

 אנו רשאים שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתנו המוחלט. אנו רשאים גם לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

  • אם בעת ההרשמה לשירות מסרת פרטים שגויים;
  • אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בנו או בסופר-פארם או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כותבים או ספקים שלנו או של סופר-פארם;
  • אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים באתר כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
  • אם הפרת את תנאי השימוש באתר או את הסכם השימוש בשירות;
  • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא;
  • אם יש לך חוב כספי כלפינו או כלפי לסופר-פארם, ולא פרעת את חובך למרות שחלף המועד לתשלומו;
  • אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 

מדיניות פרטיות

 אנו מתייחסים בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר. לשם כך אנו מפרסמים מדיניות פרטיות המשקפת את נוהגנו ביחס לאיסוף, ניהול ושימוש במידע פרטי הנאסף באתר. היא מאפשרת לך להיוודע איזה מידע אנו אוספים בעת השימוש באתר ומה אנו עושים בו. אנו ממליצים לקרוא את המדיניות לפני השימוש באתר בכלל, וקודם למסירת פרטים אישיים בפרט. מדיניות הפרטיות נמצאת בכל עת בקישור "מדיניות פרטיות", והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות, מומלץ שתחזור ותקרא אותה מדי פעם.

 קישורים באתר

במידע המתפרסם באתר ייתכן ותמצא קישורים לאתרי אינטרנט ומקורות מידע אחרים. האתרים והמידע הללו אינם מתפרסמים על ידנו או על-ידי מי מטעם הנהלת האתר או על-ידי מי מטעמה. הנהלת האתר ומי מטעמה לא נושאים באחריות להם. יתכן שתמצא שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. דע שאין באפשרותו לקבוע עד כמה המידע באתרים חיצוניים אלה מהימן, שלם, מדויק או עדכני. אנו איננו שולטים במידע המתפרסם באתרים שאליהם מקשר האתר ואיננו מפקחים עליהם. לכן העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

 אנו לא מתחייבים שכל הקישורים באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.אנו רשאים לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתנו המוחלט.

 קניין רוחני

 

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - לרבות בשם וסימני המסחר "סופר-פארם", בעברית או באנגלית, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, צילום, שרטוט, קובץ וידאו או קול וכל חומר אחר הכלולים בו - הינן של סופר-פארם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתנו בכתב ומראש.

 באתר מתפרסמים תכנים על-פי הסכם בין סופר-פארם לבין צדדים שלישיים. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכים לצד השלישי, שהרשה לסופר-פארם להשתמש בהם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לציבור תכנים אלה או את סימני המסחר הנלווים אליהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בתכנים.

 סימני המסחר של יצרני וספקי המוצרים המופיעים באתר הינם קניינם של יצרנים וספקים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת בעלי הזכויות בכתב ומראש.

 מי שמוסר מידע לפרסום באתר - ויהיה זה מאמר, ידיעה, תגובה או כל מידע אחר - מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי הוא בעל כל הזכויות בו וכי הוא רשאי למוסרו לפרסום. במסירת המידע הוא מקנה לנו ו-לסופר-פארם רישיון-חינם, כלל עולמי, לא בלעדי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתנו בכל אחד מאתרי האינטרנט של סופר-פארם ובכל אמצעי תקשורת או פרסום אחר המשמש אותנו או את סופר-פארם.

 הגבלת אחריות

 השירותים והמידע באתרי אתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או כנגד סופר-פארם בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, דיוקם או התאמתם לצרכיך. השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

 כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם באתר הינה באחריותך המלאה בלבד. הנהלת האתר וסופר-פארם אינן מתחייבות כי פרטים המתפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך.

 בפרט, הנהלת האתר וסופר-פארם אינן נושאות באחריות לדיוקו, עדכניותו ושלמותו של מידע אודות מוצרים ותכשירים באתר. כפי שציינו קודם לכן, מידע זה נמסר לנו מאת היבואנים והספקים של מוצרים ותכשירים אלה ועל אחריותם בלבד. חובה להיוועץ באנשי מקצוע מתאימים כמו גם בעלון לצרכן המצוי באריזות המוצרים, קודם לרכישתם.

 הנהלת האתר ומי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם באתר על-ידי צדדים שלישיים.

 הנהלת האתר ומי מטעמה אינן מתחייבות שהשירותים באתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר ו/או סופר-פארם או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל הנהלת האתר סופר-פארם או אצל מי מספקיהן.

 הנהלת האתר ומי מטעמה לא נושאות באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המתפרסם באתרים, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר.

 שיפוי

 הנך מתחייב לשפות את הנהלת האתר ומי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את הנהלת האתר ואת סופר-פארם בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שתמסור לפרסום באתר.

 שינויים באתר והפסקת השירות

אנו רשאים לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את מראהו, היקפו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או כלפי סופר-פארם בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

אנו רשאים להפסיק בכל עת את מתן שירותי האתר, כולם או מקצתם. אנו נפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים לפחות שבעה ימים מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק סופר-פארם את החומר הכלול בו למשך שלושים ימים נוספים, ולאחר מכן יהיה רשאי למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתרים הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.


שלום

צור קשר

  • שירות לקוחות
  • שנקר 16, הרצליה פיתוח
  • טלפון: 09-9725151