תקנון שירות באתר

ספטמבר 2013

תקנון שירות למכירה מקוונת של עדשות מגע ואביזרים נלווים

1.                 הגדרות

1.1.           תקנון זה ייקרא "תקנון שירות".

1.2.           האתר ושירות מכירת מוצרים Optic-Express  ("האתר") מופעל ומנוהל על ידי חברת סופר-פארם (ישראל) בע"מ ח.פ. 51-075355-1 מרחוב שנקר 16, הרצליה פיתוח  ("הנהלת האתר").

1.3.           "ימי עסקים" ייחשבו כימי פעילות - ימים א'-ה', לא כולל שישי-שבת, חול המועד, ערבי חג וחגים. הזמנה שתתקבל לאחר השעה 15:00 תטופל ביום העסקים הבא.

1.4.           השימוש בלשון זכר הינו לשם נוחות בלבד והאמור להלן חל גם על נשים.

2.                 השירות

2.1.           באתר מוצעים שירותי מכירה מקוונת של עדשות מגע ואביזרים נלווים ("המוצרים").

2.2.           הנהלת האתר רשאית בכל עת ומעת לעת, באופן זמני או קבוע, להפסיק את מכירת המוצרים באתר.

3.                 שימוש במוצרים הנמכרים באתר

3.1.           האחריות לשימוש במוצרים הנמכרים באתר היא על הלקוח בלבד. על הלקוח  להשתמש במוצר בהתאם להוראות היצרן כפי שמופיעות בעלון הנמצא בתוך אריזת המוצר וכן בהתאם להנחיות רופא העיניים או האופטומטריסט שאצלו נבדקתם ואשר רשם לכם את המרשם לעדשות.

3.2.           אין במידע ו/או בפרסומים ו/או בכל תוכן אחר המופיע באתר משום המלצה או ייעוץ לשימוש במוצר מסוים ו/או הבטחה ו/או התחייבות מצד האתר כי השימוש במוצר יניב תוצאות כלשהן. כל האחריות לטיב המוצרים ו/או לאיכותם הינה על היצרן.

4.                 ביצוע הזמנות באתר, ביטול הזמנה

4.1.           הזמנות באתר מתבצעות באמצעות מילוי כל הפרטים בטופס הזמנה באתר ושליחתו תוך אישור הלקוח והסכמתו על תחולת כל הוראות תנאי השימוש באתר, מדיניות הפרטיות ותקנון השירות על הפעולה שביצע. בין היתר ימסור הלקוח את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.

4.2.           הזמנת מוצרים באתר ניתנת לביצוע אך ורק על ידי יחיד, לשימוש האישי, שהינו  תושב ישראל, בעל תעודת זהות תקפה והמחזיק בכרטיס אשראי שניתן לחיוב ולסליקה בישראל.  

4.3.           תנאי מוקדם להזמנה ולהסכמת האתר לספק מוצרים על פיה הוא כי כל הפרטים שמסר הלקוח בטופס ההזמנה הינם מלאים, עדכניים ומדויקים. כל הפרטים והנתונים הנ"ל הינם באחריותו של הלקוח והנהלת האתר רשאית להסתמך באופן מלא על המידע שנמסר על ידי הלקוח.

4.4.           הנהלת האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי תהיה רשאית שלא לאפשר רכישת מוצרים באתר בכל אחד המקרים הבאים: (א) אחד או יותר מהפרטים שמסר הלקוח אינם נכונים ו/או אינם מדויקים ו/או אינם עדכניים;  (ב) הלקוח עשה שימוש באתר, במעשה או במחדל, הנחזה לבלתי חוקי ו/או שעלול לפגוע באתר ו/או בהנהלת האתר ו/או בצדדים שלישיים.

4.5.           אם מסיבה כלשהי לא תהיה באפשרות האתר באמצעים העומדים לרשותו באופן רגיל לספק את המוצרים ללקוח על פי ההזמנה שאושרה על ידי האתר, האתר יהיה רשאי לבטל את העסקה ללא דמי ביטול כנגד השבת מלוא הסכומים ששולמו על ידי הלקוח עבור המוצרים (ככל שאלה שולמו), וזאת בלבד שהאתר הודיע על כך ללקוח באמצעות הודעה לדואר האלקטרוני שהזין הלקוח או בהודעה למספר הטלפון שהזין הלקוח. באם כתובת הדואר האלקטרוני או מספר הטלפון שמסר הלקוח היו שגויים, או שלא ניתן היה להשאיר ללקוח הודעה באמצעותם, יראו את האתר כאילו מסר את ההודעה כנדרש. מעבר להשבה כאמור, הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין ביטול העסקה.

4.6.           בעת ביצוע הזמנה באתר, חובה על הלקוח לוודא כי נתוני ההזמנה מדויקים במלואם (לרבות נתוני עדשות המגע והכתובת). במידה וקיימת אי-התאמה על הלקוח להודיע על כך באופן מיידי להנהלת האתר בטלפון מספר 09-9725151. 

5.                 רכישת המוצרים

5.1.           מחיר כל מוצר המוצע באתר, הוא כנקוב לצידו באתר, כפי שיתעדכן מעת לעת. המחיר כולל את עלות האריזה של המוצר וכן מע"מ בשיעור הקבוע בחוק. עלות משלוח המוצר לבית הלקוח ככל שתהיה תצויין בנפרד ואינה חלק ממחיר המוצר. ניתן לשלם בתשלום אחד או יותר בכפוף לאמור באתר.

5.2.           הרכישה באתר נעשית באמצעות כרטיס אשראי שאת פרטיו מסר הלקוח בטופס ההזמנה. אישור חברת כרטיסי האשראי לרכישה הינו תנאי מוקדם לביצועה. לא יהיה תוקף כלשהו לכל פעולת רכישה אלא אם כן התקבל אישור של חברת כרטיסי האשראי שהנפיקה את הכרטיס באמצעותו ביקש הלקוח לרכוש את המוצר.

5.3.           הנהלת האתר תהיה רשאית להתנות את אספקת המוצר לרוכש בחתימה של בעל כרטיס האשראי לאחר זיהויו באמצעות תעודה מזהה עם תמונה על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.    

6.                 אספקת מוצרים

6.1.           האתר מכבד הזמנות מכל רחבי הארץ בכפוף להוראות תקנון שירות זה ולהוראות החוק.

6.2.           מוצרים יסופקו ללקוח באמצעות איסוף עצמי בסניף סופר-פארם שיבחר או במשלוח לכתובת שציין הלקוח, בהתאם לבחירת הלקוח בעת ביצוע ההזמנה.

6.3.           איסוף עצמי: על הלקוח לבחור בעת ביצוע ההזמנה את סניף סופר-פארם בו יאסוף את המוצרים. המוצרים יגיעו לסניף אותו בחר הלקוח תוך חמישה ימי עסקים מהמועד שבו התקבל, נבדק ואושר טופס ההזמנה של הלקוח על ידי הנהלת האתר. עם הגעת ההזמנה לסניף יישלח ללקוח מייל ו/או מסרון (SMS) למספר הטלפון אותו מסר הלקוח, המודיע לו על כך. על הלקוח לאסוף את המוצרים מהסניף בתוך 7 ימי עסקים. באם הלקוח לא הגיע לאסוף את המוצרים במועד, הנהלת האתר רשאית לבטל את ההזמנה וכן רשאית לחייב את הלקוח לקבל את ההזמנה באמצעות משלוח לביתו, על חשבון הלקוח. לפרטים נוספים על מדיניות המשלוחים לחצו כאן.

6.4.           משלוח לבית הלקוח - דואר שליחים: המוצרים יסופקו ללקוח במסירה אישית באמצעות חברת שליחויות לכתובת אשר ציין הלקוח בטופס ההזמנה באמצעות שליח וזאת בתוך 7 ימי עסקים מהמועד שבו התקבל, נבדק ואושר טופס ההזמנה של הלקוח על ידי הנהלת האתר. מובהר כי האמור לעיל לא יחול במידה ומדובר בהזמנת מוצרים מחו"ל ותקופת המשלוח לבית הלקוח תקבע על ידי הנהלת האתר. הנהלת האתר לא תהיה אחראית על עיכוב במסירה מסיבות שלא מצויות בשליטתה, לרבות מקום בו הלקוח אינו זמין בכתובת אותה מסר בכדי לקבל את המשלוח. עלות משלוח המוצר לבית הלקוח, ככל שתהיה, תצויין באתר בנפרד ואינה חלק ממחיר המוצר. לפרטים נוספים על מדיניות המשלוחים לחצו כאן.

6.5.           במקרה בו קיים חוסר במלאי של המוצרים, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח בתוך 5 ימי עסקים כמתואר בסעיף ‎4.5 לעיל, בכדי להציע ללקוח מועד אספקה מאוחר יותר, באם ניתן. באם לא ניתן להציע מועד אספקה מאוחר יותר, תבוטל ההזמנה כאמור בסעיף ‎4.5 וכל סכום אותו שילם הלקוח בגינה יושב לו במלואו.

6.6            ימי עסקים ייחשבו כימי פעילות - ימים א'-ה', לא כולל שישי-שבת, חול המועד, ערבי חג וחגים. הזמנה שתתקבל לאחר השעה 15:00 תטופל ביום העסקים הבא.

6.7.           באחריות הלקוח לבדוק את התאמת המוצרים שסופקו לו לצרכיו.

7.                 החלפת מוצרים

7.1.           מאחר והזמנת המוצרים הינה ספציפית ומיועדת עבור הלקוח בהתאם לטופס ההזמנה שהוא ביצע, לא יתקבלו החזר מוצרים עקב אי התאמה או אי שביעות רצון כלשהי בכפוף לאמור בסעיף 8.

7.2.           החלפת המוצר באותו מוצר תתאפשר בתוך שנה אחת מהיום בו ביצע את ההזמנה באתר, ובלבד שהמוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש, ובלבד שיוחזר באריזתו המקורית (אשר לא נפתחה) יחד עם האישור בגין התשלום על המוצר.

8.                 החזרת מוצרים וביטול עסקאות

הלקוח רשאי לבטל את עסקת הרכישה באתר בתוך 60 יום מהיום בו ביצע את ההזמנה באתר, ובלבד שהמוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש, ובלבד שיוחזר באריזתו המקורית (אשר לא נפתחה), הכל בכפוף להוראות הדין. במקרה בו הלקוח מבקש לבטל עסקה, עליו ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות, בטלפון שמספרו 09-9725151 בכדי לתאם את החזרת המוצר וקבלת כספו בחזרה. ההחזרה תתבצע באמצעות מסירה באחד מסניפי סופר-פארם או באמצעות משלוח המוצר בדואר רשום להנהלת האתר, בכתובת סוטין חיים 4 ,פתח תקווה,49279. זיכוי כספי יתבצע רק לאחר קבלת המוצר אצל הנהלת האתר. מובהר כי במקרה של הזמנת מוצר מחו"ל אשר הוזמן באופן ספציפי עבור הלקוח, לא תתאפשר החזרה ו/או החלפת המוצר.

9.                 פרטיות

האתר ינהג בפרטים שנמסרו על ידי הלקוח במסגרת הרכישה בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות של האתר ואלה מהווים חלק בלתי נפרד מתקנון זה. מדיניות הפרטיות יכול ותתעדכן מעת לעת על ידי הנהלת האתר.

10.             כללי

10.1.        השימוש באתר הינו באחריותו של הלקוח בלבד. הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק או פגם שייגרם ללקוח כתוצאה מפעולות שביצע באתר ו/או עיכובים ו/או איחורים אספקת מוצרים, למעט נזקים שנגרמו בשל רשלנות חמורה מצידה של הנהלת האתר. בכל מקרה לא יעלה סכום הנזק שהנהלת האתר תהיה אחראית בגינו כלפי הלקוח על הסכום ששולם בפועל על ידי הלקוח עבור המוצרים שסופקו לו.

10.2.        על השימוש באתר, לרבות רכישות באתר יחולו כל הוראות תנאי השימוש של האתר, ואלה מהווים חלק בלתי נפרד מתקנון זה. תנאי השימוש יכול ויתעדכנו מעת לעת על ידי הנהלת האתר.

10.3.        במילוי טופס ההזמנה ושליחתה באתר, מצהיר הלקוח כי קרא את הוראות תקנון השירות הזה, את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות הכלולים באתר, כי הוא מבין היטב את תוכנם ומסכים לתחולתם.

10.4.        הנהלת האתר תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות מעת לעת את הוראות תקנון השירות, כולם או חלקם. כמו כן, הנהלת האתר תהיה רשאית לשנות כל חלק באתר או בשירות ובכלל זה מבנה האתר, תצורתו הגראפית או הפונקציונאלית, מגוון השירותים ו/או המוצרים הנמכרים בו וזמינותם.

 

 


שלום

צור קשר

  • שירות לקוחות
  • שנקר 16, הרצליה פיתוח
  • טלפון: 09-9725151